Program

WALKA O INTERESY POLSKI I POLAKÓW

Wczasie tej kadencji chciałbym zająć się:

 • Odbudową prestiżu Polski w parlamencie Unii Europejskiej
 • Wycofaniem się UE z projektu ACTA2
 • Wycofaniem się UE z pakietu mobilności
 • Zatrzymaniem biegunki legislacyjnej parlementu
 • Powstrzymaniem szkodliwego dla całej Europy centralnej NordStream 2
PAKIETY WOLNORYNKOWE

Minęło 15 lat od naszego wstąpienia do UE, dlatego:

 • Chcę wycofać limity na polskie produkty rolno-spożywcze
 • Chcę rozbudować infrastrukturę w Polsce w kierunku Pn-Pd łączącą Europę centralną
 • Zatrzymam potoki ograniczająych wolność gospodarowania przepisów
 • Chcę wrócić do koncepcji Europy Ojczyzn w miejsce Eurokołchozu
 • Chcę by Polska stała się przedstawicielem Państw nowej Unii
POLSKA JEST WAŻNYM KRAJEM

Tak też powinna być traktowana, koniec:

 • Z bezsensownym machaniem szabelką
 • Z wiernopoddańczą polityką wobec mocarstw
 • Z ciągłym dąseniem się i obrażaniem innych Europarlamentarzystów
 • Z traktowaniem Polski jak kolonii Niemiec, czy USA
 • Ze zwalczaniem Polski na arenie międzynarodowej
 • Z wymuszaniem na Polsce działań wbrew jej interesom